• Подання
  Подання
 • До закінчення залишилось
  Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Сортування сміття - це шлях до кращого життя На розгляді

Доданий
11.06.2021
Номер
25
Навколишнє середовище

Створення належних умов збору, сортування та подальшої переробки й використання відходів; формування культури роздільного збору задля вирішення проблеми накопичення сміття; підвищення рівня знань мешканців міста щодо шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людини; розробка дизайнерських баків для збору ТПВ, встановлення їх у громадських місцях, закладах освіти тощо.

Автор проєкту
Вікторія
Вікторія Борматова
Бюджет
96 000 грн
Розрахунок бюджету

Опис

Проблема

Проведення всебічної оцінки існуючої у місті Мелітополь системи поводження з ТПВ та управління нею, застосування системного підходу до санітарно та екологічно безпечного розв'язання питань збору, транспортування, утилізації та видалення відходів є необхідними передумовами вирішення проблеми ТПВ, що набула для міста надзвичайної гостроти та актуальності.

Мета проєкту

Виховання майбутнього покоління з чіткою позицією щодо необхідності сортування твердих побутових відходів та формування культури роздільного збору задля вирішення проблеми накопичення сміття шляхом часткового його використання у якості вторинної сировини та як наслідок покращення екологічного стану регіону. Також проєктом передбачено підвищення рівня знань учнівської молоді щодо шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людини та визначення подальшої можливості передачі відсортованих відходів на вторинну переробку і отримання від цього додаткових коштів для потреби закладу освіти.

Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обґрунтування

Завдання проєкту • ознайомитися з проблемами, пов’язаними з побутовими відходами, їх негативним впливом на здоров’я людини, визначити основні шляхи їх розв’язання; • розширити уявлення дітей про роздільний відбір відходів на сухі та вологі, впровадження відбору сміття під час дії проєкту та надалі, за межами закладу; • вчити дітей ставити мету, відбирати необхідні матеріали для її здійснення; проводити біологічні спостереження і прості експерименти, оформляти дослідження, аналізувати отримані дані, висловлювати припущення, робити висновки про ступінь їх відповідності результатам дослідження; • дозволити дітям домовлятися про спільні дії, чути один одного; • формувати у дітей впевненість в своїх розумових та інтелектуальних можливостях; • викликати у дітей позитивне, бережливе ставлення до світу через розвиток основ екологічної культури.

Для кого цей проєкт

для мешканців нашого міста

План заходів з реалізації проєкту

Етапи реалізації проєкту Реалізація проєкту здійснюватиметься поетапно. Кожний етап ставить свої завдання, має визначені форми і методи реалізації запланованого. Визначено шляхи виконання завдань проєкту, запропоновано систему заходів по організації роботи із здобувачами освіти, їх батьками. І етап – підготовчий: • вибір проблеми, обґрунтування практичного значення її результату; • визначення теми проєкту; • визначення мети і поставлених завдань; • визначення джерел інформації; • визначення учасників проєкту; • опрацювання літератури з даної проблеми; • діагностичне обстеження дітей (із теми проєкту). ІІ етап – проєктувальний: • складання плану виконання проєкту; • проведення заходів, спрямованих на виконання мети проєкту; • вирішення проблемних завдань. ІІІ етап – підсумковий: • діагностика компетентності дітей (порівняно з початком роботи); • узагальнення матеріалів щодо реалізації проєкту; • презентація результатів проєкту; • захист проєкту; • розробка плану дій щодо подальшого функціонування проєкту.

Чи Ваш проєкт має співфінансування

Ні.
-

Обсяг співфінансування проєкту

0.00

Ключові показники оцінки результату проєкту

Прогнозований результат Впровадження системи роздільного збирання побутових відходів викличе бажання дітей, дорослих та батьків поділяти їх на текстиль, пластик, папір, скло та метал, допоможе отримати задоволення від отриманих коштів після здачі вторинної сировини, а це в свою чергу знизить негативний вплив побутових відходів на навколишнє середовище та здоров’я людини в цілому. Результативність проєкту Діти отримають систему знань з основ природничих наук, яка необхідна для світосприймання та уявлення про довкілля. Навчаться бути активними в пошуках виходу з проблемних ситуацій, застосовувати набуті знання і приймати виважені рішення. Навчаться синтезувати інформацію, набудуть упевненість у своїх силах і здібностях, висловлювати оригінальні ідеї. Набудуть знань про поділ твердих побутових відходів на текстиль, пластик, папір, скло та метал. Навчаться самостійно сортувати сміття. Впровадять сортування відходів в закладах освіти міста.