• До закінчення залишилось
  Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Інформаційне майбутнє Відхилений

Доданий
17.06.2020
Номер
5
Телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології

Створення інформаційного майбутнього для студентів які навчаються на базі "Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв". Бракує обладнання: комп’ютерне, мережеве та програмне забезпечення, мультимедійні засоби , для спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".

Автор проєкту
Бюджет
78 935 грн
Розрахунок бюджету
Адреса
просп. Богдана Хмельницького, 41, Мелітополь

Опис

Проблема

Загальні тенденції розвитку світової спільноти на початку ХХІ століття ставлять сучасних дослідників, освітян, державних діячів перед феноменом нового типу суспільства, у якому чільне місце посідає інформація. Її збір, аналітико-синтетична обробка, передача та використання вже давно стали необхідною умовою прогресу в економіці, стабільного стану суспільства та розвитку і повноцінного функціонування державних інститутів. Сучасний етап у розвитку цивілізації, що характеризується збільшенням ролі інформації і знань у житті суспільства, зростанням частки інформаційних комунікацій, інформаційних продуктів і послуг у валовому внутрішньому продукті країни, створенням глобального інформаційного простору, який буде забезпечувати ефективну інформаційну взаємодію людей, їх доступ до світових інформаційних ресурсів та задоволення соціальних і особистісних потреб в інформаційних продуктах і послугах. Нажаль у студентів спеціальності 029 «"Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" на базі Мелітопольського фахового коледжу культури і мистецтв бракує обладнання: комп’ютерів та мультимедійних приладів.

Мета проєкту

Надати студентам можливість навчатись в інформаційному майбутньому. -Проведення заходів,тренінгів, скайп–спілкувань, навчання комп’ютерних технологій, написання проектів тощо для всебічного розвитку студентів; -Створення інформаційних умов ; -Залучення нових студентів.

Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обґрунтування

Залучення широкого кола студентів до творчості, і як наслідок – виявлення більшої кількості талановитих фахівців; • проведення конференцій, семінарів. • Можливість проведення вчителями з інших предметів інтегрованих уроків з використанням ІКТ; • Вихід викладання предмету на принципово новий якісний рівень освіти. • Створити умови для реалізації креативних ідей творчо обдарованих студентів; • Брати участь представниками студентів 029 у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. • Підвищення мотивації до навчання у студентів, реалізація їх творчого та дослідницького потенціалу; • Зростання результативності навчання, нові досягнення студентів та нові абітурієнти.

Для кого цей проєкт

Студенти спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" на базі Мелітопольського фахового коледжу культури і мистецтв.

План заходів з реалізації проєкту

1. Визначення потреби та цілей. 2. Організація, планування та розробка проекту. 3. Розрахунок його бюджету. 4. Визначення оптимальних постачальників, за критеріями відповідності параметрам функціональності, ціни та якості. 5. Закупівля необхідного обладнання. 6. Встановлення та розміщення, згідно норм та правил ДСТУ. 7. Використання апаратури згідно цілей проекту.

Експертна оцінка